కనకాంబరాలు నారు

కనకాంబరాలు నారు

సాంకేతికతను అనుసరిస్తున్న రైతులందరికీ  నమస్కారం..!!🙏

మా ఊరు పేరు ముదిగుబ్బ, అనంతపురం జిల్లా. మేము ప్రతి  సంవత్సరం కనకాంబరాలు నార చేస్తున్నాం.
ఎవరికైన  కనకాంబరాలు నార కావాలంటే మా దగ్గర లభిస్తుంది, వివరాలు క్రింద ఉన్నాయి.

సాగు చేస్తున్న రైతు పేరు : చంద్ర శేఖర్ రెడ్డి
నార పేరు                         : కనకాంబరాలు
పంట వేసిన విధానం        : సహజమైన విధానం 
ఎప్పటినుండి                   : దాదాపు 20 సోంవత్సరాల నుండి సాగు చేస్తున్నాం 
తరచుదనం                     : ప్రతి  సంవత్సరం 
అమ్మకం చివరి గడువు     : జులై నెల చివర వరకు
ఎప్పుడు కొంటే మంచిది   : జూన్ నెల చివరకు కొంటే మీరు వేసే పంటకు మంచిది, ఎక్కువ అంటే జులై మధ్య వరకు కొనచ్చు.
ధర                                   : సాధారణమై ధర మాత్రమే.

Ph:- 7780513434
Ph:- 9959421364

పంటలను విస్తరించి సస్యశ్యామలం చేస్తూ రైతు కళ్ళల్లో ఆనందం మా మొదటి లక్ష్యం 👏😊

    ₹1.00Price
     

    Hyderabad, Telangana, India