అన్ని సైజుల pvc అందుబాటులో ఉంటాయి

అన్ని సైజుల pvc అందుబాటులో ఉంటాయి

75mm pvc pipe 420 rs
90mm pvc pipe 600 rs
110mm pvc pipe 850 rs
Company:అనంతాబయోటెక్ 
500 పైప్స్ or అంతకన్నా ఎక్కువ ఆర్డర్ ఉంటే no transport చార్జెస్...

    ₹420.00Price
     

    Hyderabad, Telangana, India